โปรที่พักราคาพิเศษ See You Again

โค้งสุดท้ายก่อนมหาลัยเปิด ทริปสุดท้ายก่อนแยกย้ายกันไปเติบโต

เข้าพักได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566

Pool Villa 1 Bedroom

ใส่ Promo Code: “SEEYOU16”

ราคาห้องพักไม่รวมอาหารเช้า เหลือเพียง 1,680 บาท

ห้องพักสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน (อายุไม่เกิน 11 ปี)

ห้องพักมีจำนวนจำกัด

Pool Villa 2 Bedroom

ใส่ Promo Code “SEEYOU28”

ราคาห้องพักไม่รวมอาหารเช้า เหลือเพียง 2,800 บาท

ห้องพักสำหรับผู้ใหญ่ 4 ท่าน เด็ก 1 ท่าน (อายุไม่เกิน 11 ปี)

ห้องพักมีจำนวนจำกัด

Pool Villa 1 Bedroom

ใส่ Promo Code: “SEEYOU16”

ราคาห้องพักไม่รวมอาหารเช้า เหลือเพียง 1,680 บาท

ห้องพักสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน (อายุไม่เกิน 11 ปี)

ห้องพักมีจำนวนจำกัด

Pool Villa 2 Bedroom